БИОХУМУС / БИОТОР от червени калифорнийски червеи

Биоторът е органична дребногранулирана материя с тъмнокафяв цвят

Plana Business Cloud изображение и текстов блок

Биоторът, произвеждан от Болкан Биорес - ЕООД е 100% натурален продукт от червени калифорнийски червеи.

За получаването му са използвани натурални говежди, овчи и птичи торове и утайки от отпадъчни води от населени места. Той съдържа големи количества азот, фосфор, калий, магнезий, калций и други важни за растенията елементи.

Концентрацията им в биотора е многократно по-висока от тази в останалите органични торове.

Биоторът осигурява за дълго време необходимата питателна и поддържаща среда за вашите цветя, плодове и зеленчици. Помага на растенията и културите да стават по-здрави и по-издържливи.