ПРЕДИМСТВА НА БИОТОРА

Някои от по-важните предимства на Биотора, които ни карат да го изберем пред останалите торове на пазара са:

  •  Съдържанието на лесноусвоими хранителни елементи;

  •  Намалява количеството нитратни и пестицидни остатъци в крайния продукт;

  •  Подобрява влагозадържането;

  •  Прави растенията устойчиви на студ и горещина;

  •  Увеличава устойчивостта на растенията на патогенни микроорганизми;

  •  Не съдържа фитопатогенни микроорганизми;

  •  Предпазва растенията от усвояването на тежки метали като го свързва в трудно подвижни и неразтворими съединения;

  •  Не замърсява