Резултати от използването на БИОТОР от червени калифорнийски червеи

 

След направените изследвания в няколко Български института се стигна до следните икономически изводи:

Увеличаване на кълняемостта на семената – намалява разходите за закупуване на семена.

Плодовете узряват с от 10 до 14 дни по-рано, което осигурява излизане на пазара при по-високи цени и икономия на енергия при производство в отопляеми оранжерии.

Увеличаване на добива с 30 до 50% в зависимост от културата – осигурява допълнителен доход.