Защо да изберем БИОТОРА пред химически и оборски торове?

 

БИОТОР

от червени калифорнийски червеи

 Растенията, торени с биотор дават екологично чисти продукти. Не замърсява околната среда. Възстановява почвата. Безопасен за растенията. Съдържа лесноусвоими за растенията хранителни вещества. Има дълготраен ефект, хранителните вещества се освобождават постепенно според нуждите на растенията.


 Задържа влагата в почвата. Съдържа огромни количества полезни микроорганизми. Прави растенията устойчиви срещу вредители и болести. Без мирис.Химически торове


   При торене с химически и оборски торове продуктите съдържат от 2 до 55 пъти повече нитрати.   Химическите торове замърсяват почвата, въздуха и водите.
  Разрушават почвата.  Химическите и неузрелите оборски торове могат да изгорят растенията.  Химическите вещества се усвояват по-трудно.  Много от изкуствените вещества бързо се губят в почвата.  С мирис.